Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

 

A jelen tájékoztató a www.morcsimuhely.hu weboldal látogatói által önkéntes hozzájárulással megadott, kapcsolatfelvételi és számlázási adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Adatkezelés célja és időtartama

Az adatok kezelését Bicsák Rita egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) végzi.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (Továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

 • Adatkezelés célja: Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, vevő azonosítása, kapcsolattartás a vásárlókkal. További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. (pl. számlázáshoz szükséges adatok).
 • Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Kezelt adatok: Név, lakcím, email cím, meglátogatott aloldalak, IP cím, cookie (süti) információk.
 • Az adatkezelés automatizáltsága: kézi
 • Az adatkezelés időtartama: jogszabály alapján meghatározott (pl. számlázás – 2000. évi C. tv. (Számviteli törvény) alapján), illetve nem meghatározható.
 • Hozzájárulás visszavonásának módja: e-mail útján a morcsi@morcsimuhely.hu e-mail címen
 • Az érintettek köre: honlapon hozzászólók, vásárlók
 • Személyes adatok címzettjei (akiknek a morcsimuhely.hu oldalon történő vásárlás során a személyes adatok potenciálisan továbbításra kerülnek)
  • CIB Bank Zrt. 1024 Budapest, Medve u. 4-14. (banki átutalások kezelése)
  • KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (szamlazz.hu – számlázás)
  • Thurzó Viktória Veronika EV 2051 Biatorbágy, Biai Gáspár u. 8. (könyvelés)
  • Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. (szállítás)
  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. (szállítás)
  • MBLX Cloud Kft. 6724 Szeged, Ősz utca 45. II/7. (weboldal tárhely szolgáltatás)
   Az adatokat a fentieken kívül harmadik személynek nem adjuk ki.
 • Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőrizni.
 • Adatkezelési jogokkal kapcsolatosan az adatkezelő adatai, elérhetősége

Bicsák Rita egyéni vállalkozó,

Cím: 2071 Páty, Tulipán u. 44.,

E-mail: morcsi@morcsimuhely.hu,

Telefon: +36 70/218 – 9040

 

Cookie-k (sütik) használata

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. Kikapcsolhatja a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngészőn belül teszi meg a beállítást, aminek a módját a böngésző Súgó részében találja.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu__

Vélemény, hozzászólás?